Feminist Ne Demektir? Feminist Kime Denir?

Son yıllarda çok sık kullanılan ” Feminizm Kime Denir ” şeklinde birçok soru soruluyor. Feminist kelimesi de çok sık duyulan kelimelerden biridir. Birçok insan feminizm ile ilgili araştırmalar yapıyor. “ Feminist ne demek? Feminist kimdir? “ gibi sorular en sık aranan sorular arasında bulunuyor. Feminist kelimesi son yıllarda ortaya çıkmış gibi görünse de aslında 1993 yılında Viyana’daki Dünya İnsan Hakları konferansı ile kadın hakları ve feminizm tabiri ortaya çıkıyor.

 Feminist Nedir?

 Günümüzde birçok insan feminist kelimesinin anlamını tam olarak bilmiyor. Feminist nedir? Feminist kime denir? Feminizm ne demek gibi sorular ile feminizm hakkında bilgi sahibi olunmak için her geçen gün birçok arama yapılıyor. Feminizm Latince bir kelime olan femina kelimesinden türetilerek oluşturulan bir kelimedir. Toplumda erkek ve kadınların eşit olmasını savunan akımın adına feminizim denir. Femistler ise bu akımın savunucularıdır. Dünya üzerindeki neredeyse tüm toplumlarda kadın ve erkek arasında eşitsizlik söz konusudur. Bu eşitsizlikte kadınlar daha çok arka plana atılmaktadır. Feminizm ise bu eşitsizliğin önüne geçmek ve toplumda kadın ile erkeğin tamamen bir birine eş olmasını sağlamak için ortaya çıkmış olan bir akımdır.

 Feminist Kime Denir?

 Feminist; feminizm düşüncesini benimseyen ve feminizmi savunan kişilere verilen addır. Kadın ve erkek eşitliğini savunan herkese feminist denilir. Feminist kelimesi sanıldığının aksine sadece kadınlar için kullanılan bir tanım değildir. Günümüzde birçok erkek feminizm düşüncesini savunmaktadır. Feministlik sadece kadınlara özel tanımlanmış bir sıfat değil hem erkek hem kadınlara tanımlanmış bir sıfattır.

 Feminizm Ne Demek?

 Feminizm toplumda hem kadının hem de erkeğin tamamen eşit haklarının olmasını savunan düşüncedir. Feminizm akımı aydınlanma çağına kadar dayanmaktadır. Aydınlanma çağında erkekler eğitim alırken kadınların eğitim alma hakkı yoktu ve Marquis de Condorcet ve Lady Marry Montagu önderliğinde kadınlarında erkekler gibi eğitim almasının gerek olduğu savunulmuş ve erkekler ile kadınların arasında olan eşitsizliğin altı çizilmiştir. Feminizm düşüncesinde toplumda hiçbir şeyin cinsiyet yönünden ayrımının yapılmaması gerektiğini savunur. Özellikle kadınların cinsellikle ilgili haklarına karşı saygısızlık ve saldırı yapılması feminizmin en temel konularından birini oluşturur.

Yorum yapın