Genel Kültür Nedir?

Genel kültür, kristalize zekanın vazgeçilmez ve temel bileşenlerinden biridir. Yeni deneyimlere açıklık ile ve genel zekâ algısının yüksekliği ile ilişkilendirilmektedir.

Yapılan araştırmaların sonuçları belli bir alanda yüksek derecede bilgi sahibi olan kişilerin bu alandan farklı pek çok alanda da bilgi sahibi olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak genel kültürün uzun süreli anlamsal bellek yeteneği ile desteklenmekte olduğu düşünülmektedir. Genel kültür aynı zamanda metin içerikli anlama şemasını da desteklemektedir.

Birçok oyun programı ve televizyon yarışma programı genel kültür soruları kullanmaktadır. Buna örnek olarak kim milyoner olmak ister ve çarkıfelek televizyon programları gösterilebilir. Bunun dışında özel alanlara yoğunlaşan oyunlar ve yarışmalar da bulunmaktadır. Bazı televizyon programları ise hem belirli konularda hem de genel kültür konuları hakkında soru sorarlar.

Genel Kültür ve Zekâ

Çalışmalar göstermektedir ki genel kültür testlerinde yüksek puan alan kişiler aynı zamanda zekâ testlerinde de yüksek puan alma eğilimi göstermektedir. IQ’nun yaş, cinsiyet ve beş faktörlü kişilik özellikleri hesaba katılarak genel kültür puanlarındaki etkisi gözlemlenmiştir. Ancak çoğu genel kültür testi normal dağılım oluşturacak şekilde veya çan eğrisi oluşturacak şekilde tasarlanmaktadır.

Genel kültür sözlü yetenekler ile orta derecede ilişkili olmasına rağmen sayısal ve mekânsal yetenekler ile düşük derecede ilişkilidir. Kristalize zekâ gibi genel kültürün de yaş ve yaşanılan deneyim ile doğru orantılı olarak arttığı gözlenmiştir.

Genel Kültür ve Uzun Süreli Anlamsal Bellek

Genel kültür bilgileri anlamsal hafıza olarak saklanmaktadır. Anlamsal hafızanın çoğu yaşlılık boyunca korunmaktadır. Buna ek olarak stres veya çeşitli duygusal seviyeler ve etkileşimler anlamsal hafıza yapılanmasını olumsuz etkileyebilmektedir.

Genel Kültür Ve Kişilik

Genel kültür birikimi yüksek insanlarda yeni deneyimlere yüksek derece açık olma özelliği gözlenmektedir. Buna ek olarak çoğunlukla entelektüel katılım özellikleri de bulunmaktadır. Yeni tecrübelere açıklık ile genel kültür seviyesi arasındaki ilişki IQ dikkate alındığında çok daha somut veriler sunmaktadır. Yeni deneyimlere açıklığı yüksek olan bireyler bilgilerini arttıracak entelektüel arayışlara girmeye daha yatkın ve motivedirler.

Genel Kültür ve Akademik Başarı

İngiliz okullarında çocuklar ile yapılan bir çalışmada genel kültür seviyesi çocukların soruların cevaplarını tahmin etmede daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca bilişsel yetenek ve sınav çıktılarının özellikleri incelenmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak genel kültürün yabancı dil derslerinin, matematiğin ve genel sınav sonuçları ile pozitif bir ilişkide bulunduğu bulunmuştur.

Genel Kültür ve Yaratıcılık

Yaratıcılık ve genel kültür arasındaki ilişki incelendiğinde genel kültürün yaratıcılık ölçütleri üzerinde zayıf bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Kişilik ve zekanın yaratıcılığa katkılarını inceleyen bir çalışma genel kültürün farklı düşünme ile pozitif ilişkili olduğunu gösterirken bileşik yaratıcılıkla zayıf bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir.

Bazı Genel Kültür Soruları

Dalai Lama’nın inanışı nedir?

Antik Yunanlıların inandığı savaş tanrısının adı nedir?

Shrek filminde eşek karakterini seslendiren kişi kimdir?

Vücudun hangi bölgesi insülin salgılamaktadır?

Harry Potter serisinin yazarı kimdir ve seriyi kaç yaşında yayınlamıştır?

Hangi ülkenin bayrağında akçaağaç yaprağının sembolü bulunmaktadır?

Matthew Perry “Friends (Arkadaşlar)” dizisinde kimi canlandırmıştır?

Türkiye’nin başkenti hangi şehirdir?

Bilardo oynarken toplara vurmak için kullanılan sopanın ismi nedir?

Gezilerini “Seyahatname” adlı eserinde toplayan Türk gezgin kimdir?

Sırasıyla cevaplar; Bon Dini, Ares, Mehmet Ali Erbil, Pankreas, J.K. Rowling- 31, Kanada, Chandler, Ankara, Istaka veya isteka, Evliya Çelebi

Yorum yapın