Hain Kimdir? Hain Kime Denir?

Kime Denir olarak bu yazımız içerisinde Hain Kimdir? Hain Kime Denir? Hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Hain olarak adlandırılan kişi ya da kişiler ülkesinin menfaatleri dışında çalışarak düşmana hizmet etmeleri ile ön plana çıkmaktadır. Eski zamanlarda bu şekilde kullanılan hain terimi, günümüzde her alanda kullanılabilmektedir. Günümüzde emperyalizmin de etkisi ile beraber her alanda karşımıza çıkan hainlik terimi daha çok siyaset alanında kullanılmaktadır.

Bu dünyada insanlara yaptıkları işler üzerinden seslenmek gerektiği belirtiliyor. Kişi hırsızsa hırsız, dolandırıcı ise dolandırıcı denilmelidir. Eğer kişi hain ise hain olduğu yüzüne vurulmalıdır. Bu zamana kadar hainlerin yüzüne hain olduklarını söylemekten asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Aşağıda hain olan kişiler hakkında bazı terim tanımlamalarında bulunacağız.

Hain Kime Denir?

  • Eline aldığı silah ile sebebi ne olursa olsun Türk polisine, Türk askerine, Türk annesi, Türk Babası, Türk dedesi ve geçlerini öldüren kişi ye da kişiler
  • Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün yürüttüğü Milli Mücadele döneminde Türk halkın göstermiş olduğu bu direnişe karşı olup Amerikan Emperyalizmini kabul edip manda ve himayeyi savunanlar
  • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre belirtilmiş suçlardan birisini işleyip yakalandığında polise teslim olmayan, kaçarak suçunu kabul etmeyen kişiler de resmiyette hain olarak statülendirilmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti ismini silmeye çalışıp Türk Bayrağına düşman olan, Türk Milletinin ekmeğini yiyip suyunu içmesine karşın bu milletin ortadan kalmasını isteyen kişiler
  • Türk Milleti huzurunda anayasası önünde namusu, şerefi üzerine yemin edip bu sözünde durmayan, vatan ile ilgili olumsuz davranışlarda bulunan kişiler
  • Yukarıda belirtmiş olduğumuz hainleri evinde, hanesinde, yurdunda besleyip saklayan, onları koruyan kişiler de hain statüsü içerisinde yer almaktadır.

Hain Kime Denir hakkında sizlere birkaç madde oluşturmaya çalıştık. Hainliği tespit edilmiş kişilerin aslında Türk Milletinin bir ferdi olmaya dahi hakları yoktur. Şereflerini para, şan, şöhret uğruna satan kişilerin vatandaşlıkta bile haklarının bulunmadığını söyleyebiliriz. Siyaset içerisinde aktif olan hainler, Türk milletini ve Türk yurdunu bitirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.