K ile başlayan kelimeler

K ile Başlayan Kelimeler: Özellikleri ve Örnekler

Türkçe dilinde k ile başlayan kelimeler, günlük konuşma ve yazılı iletişimde sıkça kullanılan kelime gruplarından biridir. Bu makalede, k ile başlayan kelimelerin özelliklerini ve bazı örnekleri ele alacağız.

K ile başlayan kelimeler, genellikle isim, fiil, sıfat, zarf gibi çeşitli kelime türlerini içerir. Aynı zamanda bu kelimeler, farklı temaları ve anlamları ifade edebilir. Örneğin, doğa, insanlar, nesneler, duygular, eylemler gibi geniş bir kelime dağarcığına sahiptir.

İsimler:

 1. Kadın: Dişi cinsiyeti ifade eden bir terimdir.
 2. Kalem: Yazma veya çizme amaçlı kullanılan araç.
 3. Kitap: Bilgi, hikaye veya edebi eserleri içeren basılı veya dijital yayın.
 4. Kedi: Küçük evcil veya vahşi bir memeli hayvan.
 5. Kilim: Genellikle yer döşemesi veya duvar süslemesi amacıyla kullanılan el dokuması bir tür kumaş.
 6. Kahve: Lezzetli bir içecek olan kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilen sıvı.

Fiiller:

 1. Koşmak: Hızlı bir şekilde ayaklarla hareket etmek.
 2. Konuşmak: Sözlü iletişim kurmak veya sesli olarak düşünceleri ifade etmek.
 3. Korkmak: Korku veya endişe duymak.
 4. Kazanmak: Bir yarış, müsabaka veya rekabet sonucunda bir hedefi elde etmek.
 5. Kavramak: Bir şeyi el veya ellerle tutmak veya anlamak.

Sıfatlar:

 1. Kırmızı: Canlı bir renk olan kırmızıyı ifade eden bir sıfattır.
 2. Küçük: Boyut veya büyüklük açısından küçük olanı belirtir.
 3. Kolay: Zorluk çekmeden veya çaba sarf etmeden yapılan bir şeyi ifade eder.
 4. Kıymetli: Değerli veya önemli bir şeyi tanımlar.
 5. Korkunç: Büyük bir korku veya dehşet hissi uyandıran bir durumu ifade eder.

Zarflar:

 1. Kesinlikle: Hiç şüphe veya tereddüt olmadan, kesin bir şekilde.
 2. Kararlılıkla: Kararlı bir şekilde veya istikrarlı bir biçimde.
 3. Kısaca: Kısa ve öz bir şekilde, özetle.
 4. Kademeli olarak: Aşamalı bir şekilde, adım adım.
 5. Kesintisiz: Aralıksız veya durmaksızın.

K ile başlayan kelimeler, Türkçe dilinin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan önemli bir kelime grubudur. Bu makalede sadece birkaç örnek ele alınmış olsa da, Türkçe sözlüklerde çok daha fazla k ile başlayan kelime bulunmaktadır. Kelime dağarcığınızı genişletmek ve daha fazla kelime keşfetmek için kaynaklardan yararlanabilirsiniz.