Sağlık Personeli Nedir? Sağlık Personeli Kime Denir?

Kime Denir ekibi olarak bu yazımız içerisinde sağlık personeli kime denir? sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş, gerekli eğitimleri almış kişiler sağlık personeli olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık personeli olabilmek için kişinin hemşire, sağlık memuru, acil bakım teknikeri, ambulans çalışanı, acil tıp teknisyeni, çevre ve sağlık teknisyeni ve işyeri hemşiresi olması gerekiyor. Bu kişiler haricinde doktorların da sağlık personeli kategorisi içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Sağlık personeli olabilmek için lise, ön lisans ya da lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Bu alanda eğitimlerini tamamlayan kişiler, Bakanlık tarafından sağlık personeli statüsüne yükseltilmektedir. Ancak; sürecin kolay olduğunu düşünmeyin. Bu işin eğitim ve staj yönünün ağır olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

Sağlık personeli kime denir konusunu asıl burada netleştireceğiz. Bu alanda sağlık personellerinin görevlerini okuyarak meslekleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Bu alanda çalışan kişilerin görevleri;

  • İş sağlığı ve güvenliğinin planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi konusunda hekim talimatlarınca çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları toplamak.
  • İşyeri hekiminin fiziki muayenesi sırasında hekime yardımcı olmak
  • Çalıştığı kurum içerisindeki genel hijyen şartlarını denetlemek, kontrol altına almak.
  • İlkyardım hizmetleri konusunda bir olay geliştiğinde çalıştığı kurumun hekimi ile birlikte olaya müdahale etmek.
  • İş sağlığı konusunda kurumlara eğitimlerde vererek toplumu bilinçlendirmek.

Sağlık Personelinin Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Sağlık personellerinin çalışma süresi bakanlık tarafından çalışma şekillerine göre belirlenmiştir. Az tehlikeli sınıf içerisinde yer alan sağlık personelleri ayda en az 6 dakika çalışmak durumundadır. Tehlikeli iş sınıfında çalışanların sağlık personellerin ayda en az 9 dakika, çok tehlikeli statüsünde yer alan sağlık personellerinin ise aylık en az 12 dakika görev aldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle özel sağlık ve tıp merkezlerinde çalışan sağlık personellerinin ne kadar çalışması gerektiğini bu alanda uzman birisine danışarak öğrenebileceklerini söyleyebiliriz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin ise sözleşmelerinde yer alan süre dahilince çalışmaları gerekmektedir. Kanunlar dahilince hazırlanan sözleşmelerde personellerin aylık, yıllık çalışması gereken süre açıkça belirtilmektedir. Bu sürelerin aşılması, çalışma saatine ek olarak ücret talep edilmesine neden olunabilmektedir.