Şehit Kime Denir? Şehit Kimdir? Şehit Nedir?

Şehit Kime Denir sorusun da ”şehit” kavramı hem ulusal hem de dini anlamda anlam kazanmıştır. Şehitlik kavramı ülkemizde sıkça duyduğumuz bir kavramdır. Ulusal anlamda Şehit, vatan için ölmüş bu uğurda canını ortaya koyarak kendini feda etmiş kişiye denilmektedir. Şehit kavramının bir de dini boyutu vardır. Hadislerde belirtilen açıklama göre 7 türlü şehit bulunuyor. İlk olarak Allah yolunda ölen kişilere şehit denilmektedir. İslami Anlamda Şehit; Allah yolunda yani İslam’ın yayılması için kendini feda eden bu uğurda canı pahasına mücadele göstermiş daha sonra hayatını kaybetmiş kişilere şehit denilmektedir.

 Suda Boğulan ve Vebadan Ölen Şehit Sayılır

 İslam’a göre bir kişiye şehit denilebilmesi için gereken diğer kıstas ise suda boğulan kişinin şehit olduğudur. Suda boğulan kişiler şehit mi şehit kime denir şeklinde pek çok araştırma yapılıyor. Hadislerde belirtildiği üzere bir kişi suda boğulduğu süre zarfında çok zor can verir.

 Bundan dolayı suda boğulan kişi İslam dinine göre şehit sayılmaktadır. Şehitlik kavramı için bir diğer kıstas ise vebadan dolayı yaşanan ölümdür. Bir insan veba hastalığına yakalanır ve bundan dolayı hayatını kaybederse yine şehit sayılacaktır.

 Enkaz Altında Kalmak ve Akciğer Hastalığına Bağlı Şehitlik

 Akciğer kanseri ve akciğere bağlı herhangi bir hastalıktan dolayı vefat eden kişiler İslam’a göre şehit sayılır. Akciğer hastalığı çeken bir kişi ölümü zor ve acı verici olduğundan dolayı İslam bu kişilerin ölümünü kutsal sayar ve bu kişiler şehit sayılır. İslam’a göre bir diğer şehit sayılan kişi ise enkaz altında kalıp vefat eden kişilerdir. Örneğin deprem anında binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak can veren kişiler şehit sayılmaktadır.

 Gebelik Durumunda Vefat Eden Kadınlar Şehittir

 Gebelik durumunda ölen kadın da yine şehit sayılmaktadır. Gebelik esnasında bebek doğarken vefat eden kadınlar İslam dinince şehit sayılmaktadır. Ayrıca doğumdan mütevellit ölen kadınlar da İslam dininde şehit olarak sayılmaktadır. İslam dininde 7 farklı kıstasa göre şehitlik mertebesi kişilere layık görülür.

 İslam dinine göre bir kişi bu kıstaslara bağlı olarak vefat ederse şehittir. Dünya’da şehit olarak kabul görmese dahi ahiret hayatında bu şekilde vefat eden kişiler şehitlik mertebesine yükselecektir.

Yorum yapın