Sofi Ne Demek? Sofi Kimlere Denir?

Kime Denir olarak bu yazımız içerisinde Sofi Ne Demek? Sofi Kimlere Denir? Hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İslami terimlere ne kadar önem verdiğimizin artık farkında olmuşsunuzdur. Bu terim İslam aleminde de çeşitli yorumların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Hem Doğu hem de Batı dünyasında farklı tanımlamaları bulunan Sofi kelimesi, birçok rivayetin de oluşmasına neden olmuştur. Sofi kelimesinin bilinen tüm tanımlamaları;

Sofi Kimlere Denir?

İslami terimler ile ilgili paylaşılan tüm belge ve bilgileri incelediğimizde Sofi teriminin 5 farklı anlamı bulunduğunu gözlemledik. Bunlar hakkında sırası ile bilgi verecek olursak;

  • Suf: Sofi teriminin ilk olarak Sufi olarak karşımıza çıktığını görebilirsiniz. Sufi terimi Arapçada yün anlamına gelmektedir. Sert yünden dokunan kumaşa sof, suf denilmekte idi. İlk sufiler kaba yünden yapılmış kıyafetler giydikleri için kendilerini kolay bir şekilde ayırt edebiliyorlardı. Gösterişli kıyafet giymekten uzak duran sofiler, daha sade bir yaşam sürmekten yanaydı
  • Sofi: Arapçada yer alan Sâfâ kelimesinden türetilen Sofi kelimesi, bu terimin en genel kullanım şeklidir. Parlak, temiz, berrak ve saf anlamlarına gelen sofi, saf insanları temsil etmek için kullanılmaktadır. Bu kişiler gönül saflığının ve manevi temizliğin Allaha giden yol için kullanmaktadırlar. Doğru, temiz insan anlamına gelen sofi, saflığın en güzel anlatımıdır.
  • Gece ve gündüzünü ibadete ayıran, ömrünü Allah’ı anmakla geçiren, gönülleri ve sözleri ile sahabeleri hatırlatan kişiler de sofi olarak adlandırılmaktadır. İslamiyet’i ilk kabul eden kişilere bu nedenle sofi denmiştir.
  • İbranicede Sofi kelimesinin anlamı; kainat yaratılmadan önce her şeyden habersiz olan fakat mutlak bir kudrete sahip olan kişiye de sofi adı verilmektedir. Her dil ve dinde sofi kelimesinin farklı anlamlara sahip olduğu görülmektedir.
  • Yunanca, Arapçada aynı zamanda Sofi kelimesinin hikmet anlamına gelmektedir. İslam dininde Allah’ın hakim olduğunun bir göstergesi olan Sofi bu bağlamda da kutsal kabul edilmiştir.

İmam Gazali Sofi kelimesini şu şekilde özetlemiştir. Hakim ve hikmet sahibi olan kişilere sofi anlamı verilmektedir. İslam dininde tasavvufun oldukça önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Sofi terimi de tasavvufun en önemli çizgilerinden birisidir.