Varis Ne Demek? Varis Kime Denir?

Kime Denir olarak bu yazımız içerisinde Varis Ne Demek? Varis Kime Denir? Sorularının yanıtını vermeye çalışacağız. Bir kişi öldükten sonra yasal olarak o kişinin mal varlığının ve servetinin sahibi olacak kişi ya da kişilere varis adı verilmektedir. Miras, Anayasa içerisinde yer alan bir madde olup her Türk vatandaşının temel haklarından birisidir. Anayasamız içerisinde yer alan 35. Maddeye göre “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey mülkiyet ve miras hakkına sahiptir.” Mirasçı olarak da bilinen bu durum tamamen anayasa tarafından kontrol altına alınmaktadır.

Varis Ne Demek?

Varis olan kişi vefat edenin sadece miraslarına mirasçı değildir. Aynı zamanda ölen kişinin borcu varsa varislik durumu ile bu borç mirasçılarına aktarılmaktadır.  Kişinin ölümü sonrasında hayatta kalan anne ve babası, eşi, çocukları varis olarak adlandırılmaktadır.

Varis Çeşitleri Nelerdir?

Varis olarak adlandırılan mirasçılar, iki kategori altında incelenmektedir. Bunlar;

Yasal Mirasçı: Kişinin ölümü sonrasında miras sahibi olacak kişiler ilk olarak Yasal Mirasçı olarak adlandırılmaktadırlar. Kişi yasal mirasçı seçmemiş olsa bile soydaşlık üzerinden anayasal hak ile kişi kendisini yasal mirasçı olarak adlandırabilir. Yasal mirasçı olabilmek için kişinin eşi, kendi kanından ve bağından olan öz çocuklarıdır.

İradi Mirasçı: Kişi ölmeden önce hazırladığı vasiyetname ile iradi mirasçı belirleyebilmektedir. Bu kişiler gerçek kişiler olabileceği gibi bir dernek, vakıf gibi tüzel kişilikler de iradi mirasçı olabilmektedir. Anayasa bu konuda şu şekilde bir karar çıkarmıştır. Bir kişinin eğer yasal mirasçısı varsa servetinin tamamını iradi mirasçılara bırakamaz.

Eşin Mirastan Alacağı Pay Nedir?

Kişinin ölümü sonrasında eğer eşi hayatta ise eş en önemli mirasçılardan birisidir. Peki; miras bölüşümü konusunda paylaşımın nasıl yapılacağı ise;

  • Kişi ölümü sonrasında eğer eş hayatta ise ve yasal mirasçılar varsa (alt soy) mirasın dörtte biri eşe verilmektedir.
  • Sağ kalan eş eğer mirası üst soy ile bölüşecek ise mirasın yarısını
  • Ölen eşin sadece anne ve babası mirasçı olarak bulunuyorsa eş mirasın yüzde 75’ini alır. Ancak; eşten başka mirasçı bulunmuyorsa eş mirasın tamamını almaktadır.

Yorum yapın