Yetim Kime Denir? Yetim Ne Demek? Yetim Nedir?

 Tam olarak yetim kime denir, kimleri ifade eder. Kız erkek fark etmeksizin, aile bireylerinden biri olan babanın ölümü sonucunda, babasız kalan çocuğa yetim denir. Bu doğrultuda yetim nedir sorusunun cevabı bizi çocuğa götürür. Babanın bir daha hayatta olmayacak oluşu çocuk için yetim kelimesini doğurmuştur. Babasını kaybeden çocuklara yetim denir.

Bir Yetimin Hayatı

”Aşağıdaki Cümleler Bir Yetim Tarafından Yazılmıştır 

Yetim kökeninden türeyen yetim sözcüğü yalnız olan bir nesneyi ifade etmektedir. Sözcük olarak tekliği ifade eden bu kelimeyi ilk duyduğunuzda babası ölen buluğ çağına ermemiş bir çocuğu ifade ettiğini anlarsınız. Genel anlamıyla da yetim nedir diye düşünürseniz tam olarak da düşündüğünüz gibidir. Bazen şiirlerde beyitler’de yetim kelimesini gördüğünüz zaman şaşırmayın çünkü bu kelime tekliği yalnızlığı da ifade etmektedir. Tek kalma manası taşıyan yetim ne demek sözcüğü küçük bir çocuğun öz babasını kaybetmesinden gelmektedir.

  Ne anne baba evladın yokluğunu düşünür, aklından geçirmeye tenezzül bile etmez. Ne de bir evlat, kendi için çok şey ifade eden anne, babasının yokluğunu yaşamamak ister. Peki yetim nedir, hangi durumda bu kelime kullanılabilir, yetim kime denir ve nasıl açıklanabilir ?

 Beklemediği bir zamanda babasını kaybeden, onunla vedalaşmak zorunda kalan, bir daha babasını göremeyecek olan çocuğa yetim denir. Bazı zamanlar olur ki, önüne geçmenin mümkün olmadığı, o durumu değiştirmenin olanaksız olduğu durumlar içerisinde buluruz kendimizi. O durumdan kurtulmak isteriz, yaşanılanın rüya olmasını dileriz. Ama bu dileklerin hiçbiri kabul olmaz. Olması mümkün değildir.

Kur’an’da Yetim Kime Denir

 Babasını kaybeden bir çocuk kendini yalnız bir başına hissetmektedir. Dini anlamda yetim kelimesi sadece buluğ çağından sonra kalkmaktadır. Çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılama görevi babanın olduğu için babayı kaybetme neticesinde yetim kime denir diye düşünülmesine gerek kalmadan en basit anlamıyla çevrenizden aklınıza gelebilmektedir. Yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de yetim ne demek kelimesi yetim nedir  kelimesi ve yetim kime denir kelimeleri üzerinde çok durulmuştur. Yetim hakları yenilmeyecek haklardan olup dinimizce hoş karşılanmamaktadır. Çünkü yetim hakkı yemek büyük günahlardandır. Yetimlerin haklarını vermek onların mallarına yaklaşmamak buyrulmuştur.

 Birçok ayetler bu konu üzerinde oldukça yoğun durmuştur. Yetimlere çok önem verilmiş ve onların haklarının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Kur’anı Kerim’de yetim kime denir kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır. Fıkıh terimi olarak yetim sözcüğü yalnız, babası olmayan, yegane anlamını taşımaktadır. Elmalılı Hamdi Yazır’a göre de yetim nedir sözcüğü kocası ölen bir kadını da kapsamaktadır. İslam yetimlere iyi davranılması onların korunup gözetilmesi konusuna çok büyük önem vermektedir. Yetim hakkı yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar diye de söz edilmektedir. İnsanı helak eden günahlardan sayılan yetim hakkı yenmesi kesinlikle haram olarak kabul edilmiştir.

 Yetim Nedir? Günlük Hayatta Yetimler

 Yetimler her imkana sahip olsalar da içlerinde hep bir aile sıcaklığı aramaktadır. Bazen evlerinde olduklarını anne babalarının yan yana olduklarını hep hayal etmektedirler. Huzurlu ve mutlu bir yuva hayalini yastığa başlarını koydukları zamanda hep düşünmektedirler. Paraya oyuncağa ve çeşitli hediyelere değil onların tek ihtiyacı birilerinin varlığı ve sevgisidir.

 Günlük hayatta yetim ne demek sözcüğü aynı şekilde yalnızlığı, yeganeliği ve tekliği kapsamaktadır. Yetim buluğ çağına ermiş erkek veya kız çocuğuna denilmektedir. Yetimler için birçok dernekler oluşturulmuştur. Dernekler Onların çektiği sıkıntıları paylaşmaktadırlar. Bunun olası amacı toplumsal farkındalığı canlandırmaktır. Böylece çocukların topluma daha iyi ve verimli halde kazandırılması toplum yararı açısından büyük rol oynayacaktır.

 Annesi babası olmayan ile birlikte ailesinde ezilen, hor görülen çocuklarda devlet koruması altında bakılmakta ve ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Kurulan derneklerde bunlarla ilgilide birçok konu hakimiyeti vardır.

 Kimsesiz çocukları korumaya yönelik, sokak çocuklarını korumaya yönelik derneklerin tek amacı çocukları başlarına her türlü gelebilecek kötülüklerden uzak tutmak ve onları korumaya yönelik faaliyetlerde aktif bir şekilde rol alarak toplumsal farkındalıkta ön planda olmaktır. Çocuklar için daha yaşanılabilir bir dünyalarına girmek onların az da olsa yüzünü gülümsetebilmek topluma yararlı bir birey haline getirebilmek bu derneklerde olan başlıca rollerdendir.

 Yetimhane

 Yetimhane kelimesi de yetim kelimesinden türemiştir. Babası ölen küçük çocukların ve annesi ölen öksüz çocukların bakıldığı bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı yer olarak bilinmektedir. Burada çocukları her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Eğitimlerine de gereken önem verilmektedir. Yetimhanenin amacı kimsesiz çocukları topluma yararlı bir birey haline getirmektir.

 Yetimhanede büyüyen çocuklar sevgiye muhtaçtırlar. Gereken ihtiyaçlar her şekilde karşılansa da çocuklar sevgiye biraz muhtaç kalabilmektedir. Çoğu vatandaşlar yetimhanelerde çocukları ziyaret edip onları bağırlarına basmaktadır. Bir çocuğun yüzünü gülümsetebiliyorlar ise ne mutlu onlara.

Bir Evlat Gözünden Aile

Evlenen her çift, tam anlamıyla bir aile kurmak ister. Kendi canlarından bir parça dünyaya getirip, geri kalan hayatlarını onun için yaşamayı, bir nevi onun için nefes alabilmeyi planlar. Kimileri bu planlara hiç zorlanmadan ulaşırken kimileri için ise bu durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Planladığı hayata hiç ulaşamayan, ya da ulaşmak için çok fazla zaman harcayan çiftler vardır.

 Bütün zorluklara rağmen dünyaya gelen bebek, anne baba açısından çok değerli ve kıymetlidir. Aynı şekilde evlat için de anne baba çok değerlidir. Bir çocuk gözünden anne, evin yemek kokmasını sağlayan, evi çekip çeviren, herkese kol kanat geren niteliğe sahip bir varlıktır. Baba ise, evin geçimini sağlayan, her türlü ihtiyaçları gideren, koruyan kollayan bir varlığı ifade eder.

 Kader Nedir?

 İnsan kaderini kendi belirler bazı durumlarda. Herkesin kaderi kendi elindedir. Ve hayatını şekillendirecek olan kendi çabasıdır bu aşamada. Fakat her durum için bu söz konusu olamaz. Ölüm mesela, bizim kendi elimizle belirleyebildiğimiz bir durum değildir. Ne yaparsak yapalım bunu engelleyemeyiz. Elimizde olan ya da olmayan her durum kaderi ifade edebilir.

 Aile Fertleri Neler Yapmalı

 Babanın ölümünün ardından annesiyle kalan yetim için hayat hiç olmadığı kadar zor olabilir. Bu durumda aile fertlerinin anne ve yetim çocuklara karşı daha merhametli ve kucaklayıcı davranması, ellerinden ne geliyorsa yapmaları gerekir.

 Bir babanın yokluğunu unutturmak mümkün değildir. Fakat içinde bulunulan durum biraz daha yumuşatılabilir. Her daim birlikte vakit geçirilerek, yalnızlık duygusunu yok etmek amaçlanabilir. Bir baba şefkati ile çocuklara yaklaşılabilir.